قیمت پالادیوم همزمان با افزایش تولید خودرو در 2019 افزایش داشته است. در اینجا شرح داده می شود که شما از معاملۀ قراردادهای CFD در پالادیوم، XPDUSD، بر اساس تحلیل تکنیکی ما که در تاریخ 15-10-2019 منتشر شد چقدر می توانستید سود کنید.

گزارش های مربوط به برنامه های چین برای افزایش خرید سویای امریکایی از قیمت سویا حمایت می کنند. در اینجا شرح داده می شود که از معاملۀ دانۀ سویا #C-SOYB، بر اساس تحلیل تکنیکی ما که در تاریخ 01-10-2019 منتشر شد چقدر می توانستید سود کنید.

علی رغم انتشار آمار ضعیف، شاخص بازار سهام استرالیا AU200 رشد داشته است. در اینجا شرح داده می شود که از معاملۀ شاخص سهام استرالیا، AU200، بر اساس تحلیل تکنیکی ما که در تاریخ 11-10-2019 منتشر شد چقدر می توانستید سود کنید.

قیمت گاو گوشتی زنده در ایالات متحده پس از فروش بهتر از حد انتظار در ماه اوت افزایش پیدا کرده است. در اینجا شرح داده می شود که بر اساس تحلیل تکنیکی ما که در تاریخ 26-09-2019 منتشر شد، از معاملۀ قراردادهای CFD ممتد در قراردادهای آتی گاو گوشتی زنده، C-LCATTLE#، چقدر می توانستید سود کنید.

پس از انتشار آماری که نشان داد بخش کسب و کار خصوصی در ماه اوت بهتر از حد انتظار توسعه داشته است، بازار سهام فرانسه رشد پیدا کرد. در اینجا شرح داد می شود از معاملۀ شاخص سهام فرانسه، FR40، بر اساس تحلیل تکنیکی ما که در تاریخ 05-09-2019 منتشر شد چقدر می توانستید سود کنید.

بازار سهام آلمان پس از آنکه آمار منتشر شده حاکی از آن بود که توسعۀ فعالیت بخش خصوصی قوی تر از حد انتظار بوده رشد پیدا کرده است. در اینجا شرح داده می شود که از معاملۀ شاخص سهام آلمان DE30 بر اساس تحلیل تکنیکی ما که در تاریخ 16-09-2019 منتشر شد چقدر می توانستید سود کنید.

قیمت کاکائو پس از آن افزایش پیدا کرد که غنا به دلیل شیوع یک بیماری ویروسی تخمین اش را برای محصول کاکائو 11% کاهش داد. در اینجا شرح داده می شود که بر اساس تحلیل تکنیکی ما که در تاریخ 09-09-2019 منتشر شد از معاملۀ قراردادهای CFD ممتد در قراردادهای آتی کاکائو، C-COCOA#، چقدر می توانستید سود کنید.

به دلیل انتشار آمار اقتصادی مثبت برای ماه ژوئیه، DJI رشد داشته است. در اینجا نشان داده می شود که از معاملۀ شاخص سهام DJI بر اساس تحلیل تکنیکی ما که در تاریخ 30-08-2019 منتشر شد چقدر می توانستید درآمد کسب کنید.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.