تحلیل تکنیکال USDJPY | کسری تجاری کمتر از حد انتظار ژاپن موجب ریزش USDJPY می شود | IFCM ایران

تحلیل تکنیکال USDJPY : 2020-01-23

پیشنهاد برای USD/JPY:

خرید
فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی

> 109.62

Buy Stop

< 109.42

Stop Loss

Expert Avatar
کارشناس ارشد تحلیل
مقالات 1527
اندیکاتورمقدارسیگنال
Stochastic خرید
Donchian Channel خنثی
MA(200) فروش
Parabolic SAR خرید
Fractals فروش
MACD خرید

تحلیل نمودار

IFC Markets Tech Analysis

USDJPY در نمودار یک ساعته (H1) به سمت خط نزولی میانگین حرکتی 200 روزه (MA200) در حال رشد است. اما اندیکاتور Stochastic یک واگرایی صعودی ایجاد کرده است.

اگر قیمت به بالای فراکتال فوقانی در 109.62 برسد در آن صورت به اعتقاد ما حرکت صعودی شتاب خواهد گرفت. می توان از سطح 109.62 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار خرید استفاده کرد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در هر روز به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به سطح توقف ضرر برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.

تحلیل بنیادی

کسری تجاری ژاپن در دسامبر 2019 به میزان 100 میلیارد ین افزایش پیدا کرد که کمتر از حد انتظار است. آیا USDJPY رشد خواهد داشت؟

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.