تحلیل تکنیکال USDCHF | کاهش کسری تجاری ایالات متحده منجر به رشد USDCHF می شود | IFCM ایران

تحلیل تکنیکال USDCHF : 2020-03-27

پیشنهاد برای USD/CHF:

خرید
فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی

بالای 0.9644

Buy Stop

پایین 0.9585

Stop Loss

Expert Avatar
کارشناس ارشد تحلیل
مقالات 1527
اندیکاتورمقدارسیگنال
RSI خنثی
MACD خرید
Donchian Channel خرید
MA(200) فروش
Fractals خرید
Parabolic SAR خرید

تحلیل نمودار

IFC Markets Tech Analysis

USDCHF در نمودار یک ساعته (H1) به سمت خط صعودی میانگین حرکتی 200 روزه رشد دارد. اگر قیمت بالای لبۀ فوقانی کانال Donchian در 0.9644 بسته شود در آن صورت اعتقاد داریم که حرکت صعودی ادامه پیدا خواهد کرد. می توان از سطح 0.9644 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار خرید استفاده کرد. می توان توقف ضرر را پایین 0.9585 قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در هر روز به سمت فراکتال تحتانی بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به توقف ضرر برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.

تحلیل بنیادی

کسری تجاری ایالات متحده در فوریه بیشتر از حد انتظار کاهش پیدا کرد. آیا ریزش USDCHF وارونه خواهد شد؟

کسری تجارت کالای ایالات متحده در فوریه کاهش پیدا کرد. کسری تجاری از رقم 65.9 میلیارد دلار در ژانویه به رقم 59.9 میلیارد دلار در فوریه رسید درحالیکه پیش بینی می شد رقم 64.5 میلیارد دلار برای فوریه اعلام شود. این موجب رشد USDCHF می شود.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.