تحلیل تکنیکال USDCAD : 2020-03-20

پیشنهاد:

خرید
فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی

بالای 1.4429

Buy Stop

پایین 1.4148

Stop Loss

Expert Avatar
کارشناس ارشد تحلیل
مقالات 1468
اندیکاتورمقدارسیگنال
RSI خنثی
MACD خرید
Donchian Channel خنثی
MA(200) خرید
Parabolic SAR خرید
Fractals فروش

تحلیل نمودار

IFC Markets Tech Analysis

USDCAD در نمودار یک ساعته (H1) بالای خط صعودی میانگین حرکتی 200 روزه (MA200) در حال برگشت است. اینها توسعه های صعودی محسوب می شوند. اگر قیمت به بالای لبۀ فوقانی کانال Donchian در 1.4429 برسد در آن صورت به اعتقاد ما حرکت صعودی ادامه خواهد یافت. می توان از سطح بالای 1.4429 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار خرید استفاده کرد. می توان توقف ضرر را پایین 1.4148 قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در هر روز به سمت فراکتال بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به سطح توقف ضرر برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.

تحلیل بنیادی

خرده فروشی در کانادا در ژانویه کاهش پیدا کرد. آیا رشد USDCAD از سر گرفته خواهد شد؟

خرده فروشی پایه در کانادا در مقیاس ماهیانه که در دسامبر 0.5% افزایش داشت در ژانویه 0.1% کاهش پیدا کرد. این موجب رشد USDCAD می شود.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.