تحلیل تکنیکال USDCAD | شروع کمتر از حد انتظار ساخت مسکن موجب رشد USDCAD می شود | IFCM ایران

تحلیل تکنیکال USDCAD : 2019-11-08

شروع کمتر از حد انتظار ساخت مسکن موجب رشد USDCAD می شود

شروع ساخت مسکن در کانادا کاهش پیدا کرد. آیا USDCAD رشد خواهد داشت؟

USDCAD بالای MA(200) رشد دارد

USDCAD در نمودار یک ساعته (H1) در روند صعودی قرار دارد. قیمت بالای خط صعودی میانگین حرکتی 200 روزه در حال رشد است. نوسانگر RSI بالای سطح 50 قرار دارد اما هنوز به محدودۀ سقف خرید نرسیده است.

خلاصۀ تحلیل تکنیکی

دستورخرید
Buy stop بالای 1.3204
توقف ضررپایین 1.3184

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.