تحلیل تکنیکال USDCAD | آمار اقتصادی مثبت کانادا موجب ریزش USDCAD می شود | IFCM ایران

تحلیل تکنیکال USDCAD : 2019-10-09

آمار اقتصادی مثبت کانادا موجب ریزش USDCAD می شود

آمار اخیر مربوط به مسکن در کانادا بهتر از حد انتظار بود. آیا USDCAD ریزش خواهد داشت؟

USDCAD به سمت MA(200) ریزش دارد

نمودار یک ساعته (H1) نشان می دهد که جفت ارز USDCAD در روند افقی معامله می شود. قیمت بالای خط میانگین حرکتی 200 روزه (MA200) قرار دارد اما هنوز به محدودۀ سقف خرید نرسیده است. هنوز هیچ روندی ایجاد نشده است و معامله گران مجبور هستند تا دربارۀ بهترین زمان ورود به بازار تصمیم بگیرند.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.