تحلیل تکنیکال #C-RICE : 2019-07-09

هوای بد می تواند موجب کاهش محصول برنج شود

خشکسالی در هندوستان و وخیم شدن شرایط هوایی در چین می تواند منجر به کاهش بازدهی ها شوند. آیا افزایش قیمت برنج ادامه پیدا کرد؟

طبق گزارش وزارت کشاورزی و رفاه زارعین هندوستان که در 5 ژوئیۀ 2019 منتشر شد، زمین زیرکشت برای محصول برنج تابستانی در آن کشور به 5.2 میلیون هکتار رسید که تقریباً یک چهارم کمتر از سطح سال قبل برای آمار مشابه است. فصل بارندگی در هندوستان به دلیل بادهای موسمی آغاز شد که معمولاً از ژوئن تا سپتامبر مشاهده می شود. در حال حاضر پنج هفتۀ متوالی است که بارندگی وجود ندارد. ضمن اینکه مقدار بارندگی در هفتۀ منتهی به 3 ژوئیه 6% کمتر از میانگین 50 سال اخیر بود. فقدان رطوبت می تواند یک عامل مهم برای کاهش بازدهی محصول برنج و سایر محصولات در هند باشد. در چین، دمای هوا افزایش یافته است اما بارندگی هنوز برای اواسط تابستان معمولی است. لازم به ذکر است که صادرکنندگان مهم برنج در جهان در یک منطقه قرار گرفته اند، در آسیا، که عبارتند از هندوستان، تایلند، ویتنام و پاکستان. چین بزرگترین وارد کنندۀ برنج در جهان است.

Rice

برنج (Rice) در نمودار روزانه (D1) در روند صعودی میان مدت قرار دارد. خط روند خنثای قبلی اکنون تبدیل به یک سطح حمایت شده است که در طی حرکت اصلاحی قیمت شکسته نشده است. چندین تحلیل تکنیکی علائم روند صعودی ایجاد کرده اند. اگر بازدهی جهانی بیش از پیش کاهش پیدا کند در آن صورت ممکن است قیمت افزایش پیدا کند.

  • اندیکاتور Parabolic یک علامت روند صعودی ارائه می دهد.
  • خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که نشان دهندۀ کاهش نوسان است. خط تحتانی بولینگر، صعودی است.
  • اندیکاتور RSI بالای سطح 50 به سر می برد و یک واگرایی برای رشد ایجاد کرده است.
  • اندیکاتور MACD یک علامت رشد ارائه می دهد.

اگر برنج (Rice) از آخرین اوج اش در 11.65 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب پیدا کند. می توان از سطح 11.65 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین علامت Parabolic، دو کف آخرین فراکتال و خط تحتانی بولینگر در 11.15 قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در حال انتظار به دنبال علائم بولینگر و Parabolic به سمت کف فراکتال بعدی حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 11.65 به توقف ضرر در 11.15 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.

خلاصۀ تحلیل تکنیکی

موقعیتخرید
Buy stopبالای 11.65
توقف ضررپایین 11.15

ابزار تحلیلی انحصاری جدید

هر محدودۀ زمانی - از 1 روز تا 1 سال

هر گروه معاملاتی - فارکس، سهام، شاخص و غیره.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.


معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.