تحلیل تکنیکال #C-OATS | وضعیت تکنیکی برای قیمت جو دو سر، ریزشی است | IFCM ایران

تحلیل تکنیکال #C-OATS : 2020-06-24

پیشنهاد برای جو دو سر (OATS):

فروش
فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی

پایین 283

Sell Stop

بالای 296.5

Stop Loss

Expert Avatar
کارشناس ارشد تحلیل
مقالات 1553
اندیکاتورمقدارسیگنال
RSI خنثی
MACD خنثی
Donchian Channel خنثی
MA(200) فروش
Fractals فروش
Parabolic SAR فروش
Fibonacci خنثی

تحلیل نمودار

IFC Markets Tech Analysis

OATS (جو دو سر) در نمودار روزانه (D1) به خط صعودی میانگین متحرک MA200 رسیده است. اگر قیمت به لبۀ تحتانی کانال Donchian در 283 برسد در آن صورت به اعتقاد ما حرکت نزولی ادامه خواهد یافت. می توان از سطح 283 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار فروش استفاده کرد. می توان توقف ضرر را بالای لبۀ فوقانی کانال Donchian در 296.5 قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در هر روز به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. به این ترتیب ما در حال تغییر نسبت مورد انتظار سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 283 به توقف ضرر در 296.5 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.

تحلیل بنیادی

تخمین کانادا برای موجودی نهایی انبارهای جو دو سر بطور کاهشی تصحیح شد. آیا قیمت جو دو سر افزایش خواهد داشت؟

قیمت جو دو سر پس از افزایش تا بالاترین سطح طی شش ماه اخیر در سه هفتۀ گذشته، اکنون در حال کاهش است. قیمت بیش از 28% افزایش پیدا کرد که پس از آن رخ داد که به دلیل شیوع کرونا، قیمت های کالاهای کشاورزی کاهش داشتند. در حال حاضر وضعیت ریزشی توسعه پیدا کرده است. همزمان طبق گزارش چشم انداز محصولات زراعی اصلی متعلق به وزارت کشاورزی و موادغذایی کشاورزی کانادا تخمین برای موجودی نهایی انبارهای جو دو سر در آن کشور با 100,000 تن کاهش به یک میلیون تن رسید. کانادا بزرگترین صادر کنندۀ جو دو سر در جهان است. تخمین ها دربارۀ کاهش عرضه یک خطر افزایشی برای قیمت جو دو سر محسوب می شوند. هرچند این گزارش اعلام کرده است که "فراوانی عرضه های جهانی" یک عامل کاهشی برای قیمت جو دو سر است.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.