تحلیل تکنیکال NZDUSD | رشد NZDUSD علی رغم افت مازاد تجاری | IFCM ایران

تحلیل تکنیکال NZDUSD : 2020-06-26

پیشنهاد برای NZD/USD:

خرید
فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی

بالای 0.6449

Buy Stop

پایین 0.6418

Stop Loss

Expert Avatar
کارشناس ارشد تحلیل
مقالات 1553
اندیکاتورمقدارسیگنال
RSI خنثی
MACD خرید
Donchian Channel خرید
MA(200) فروش
Fractals خرید
Parabolic SAR خرید

تحلیل نمودار

IFC Markets Tech Analysis

NZDUSD در نمودار یک ساعته (H1) به خط بدون نوسان میانگین متحرک MA200 رسیده است. اگر قیمت به بالای لبۀ فوقانی کانال Donchian در 0.6449 برسد در آن صورت به اعتقاد ما حرکت صعودی ادامه خواهد یافت. می توان از سطح 0.6449 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار برای خرید استفاده کرد. می توان توقف ضرر را پایین 0.6418 قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در هر روز به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در سطح توقف ضرر برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.

تحلیل بنیادی

مازاد تجاری نیوزیلند در ماه مه افت کرد. آیا رشد NZDUSD متوقف خواهد شد؟

مازاد تجاری نیوزیلند در ماه مه کاهش پیدا کرد. مازاد تجاری از رقم 1.34 میلیارد دلار نیوزیلند در آوریل به رقم 1.25 میلیارد دلار نیوزیلند در ماه مه افت کرد درحالیکه پیش بینی می شد تا 1.28 میلیارد دلار نیوزیلند افت کند. این موجب ریزش NZDUSD می شود اما این جفت ارز همینک رشد دارد.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.