تحلیل تکنیکال NZDUSD | رشد شاخص GDT موجب رشد NZDUSD می شود | IFCM ایران

تحلیل تکنیکال NZDUSD : 2020-05-20

پیشنهاد برای NZD/USD:

خرید
فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی

بالای 0.6133

Buy Stop

پایین 0.6083

Stop Loss

Expert Avatar
کارشناس ارشد تحلیل
مقالات 1553
اندیکاتورمقدارسیگنال
RSI خنثی
MACD خرید
Donchian Channel خرید
MA(200) خرید
Fractals خرید
Parabolic SAR خرید

تحلیل نمودار

IFC Markets Tech Analysis

NZDUSD در نمودار یک ساعته (H1) بالای خط صعودی میانگین متحرک MA200 در حال رشد است. اگر قیمت به بالای لبۀ فوقانی کانال Donchian در 0.6133 برسد در آن صورت به اعتقاد ما حرکت صعودی ادامه خواهد یافت. می توان از سطح بالاتر از 0.6133 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار خرید استفاده کرد. می توان توقف ضرر را پایین 0.6083 قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در هر روز به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به توقف ضرر برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.

تحلیل بنیادی

شاخص بهای تجارت جهانی لبنیات (GDT) رشد دارد. آیا رشد NZDUSD ادامه خواهد داشت؟

شاخص بهای تجارت جهانی لبنیات (GDT) رشدی 1 درصدی پیدا کرد در حالیکه دو هفتۀ قبل 0.8% ریزش داشت. افزایش میانگین بهای 9 محصول لبنیاتی نشان می دهد که درآمد صادراتی افزایش خواهد داشت که این موجب رشد NZDUSD می شود.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.