تحلیل تکنیکال #C-LCATTLE | کاهش عرضۀ گوشت گاو موجب افزایش قیمت گاو گوشتی زنده می شود | IFCM ایران

تحلیل تکنیکال #C-LCATTLE : 2020-06-25

پیشنهاد برای گاو زنده (LCATTLE):

خرید
فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی

بالای 98.78

Buy Stop

پایین 94.06

Stop Loss

Expert Avatar
کارشناس ارشد تحلیل
مقالات 1553
اندیکاتورمقدارسیگنال
RSI خنثی
MACD خنثی
Donchian Channel خنثی
MA(200) فروش
Fractals خرید
Parabolic SAR خرید

تحلیل نمودار

IFC Markets Tech Analysis

C-LCATTLE# در نمودار روزانه (D1) به سمت خط بدون نوسان میانگین متحرک MA200 در حال رشد است. اگر قیمت به بالای لبۀ فوقانی کانال Donchian در 98.78 برسد در آن صورت به اعتقاد ما شتاب حرکت صعودی ادامه خواهد یافت. می توان از سطح 98.78 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار خرید استفاده کرد. می توان توقف ضرر را پایین 94.06 قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در حال انتظار خرید به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 98.78 به توقف ضرر در 94.06 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.

تحلیل بنیادی

وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA ) گزارش داد که موجودی انبارهای گوشت گاو منجمد ایالات متحده کاهش پیدا کرده اند. آیا افزایش قیمت lcattle ادامه خواهد یافت؟

گزارش خدمات آمار ملی کشاورزی (NASS) متعلق به وزارت کشاورزی ایالات متحده که چند روز قبل منتشر شد نشان می دهد که موجودی انبارهای گوشت گاو منجمد ایالات متحده در ماه قبل کاهش شدیدی داشته است و با 64.235 میلیون پوند معادل 13.4% کاهش در مقایسه با رقم 479.456 میلیون پوند ثبت شده برای ماه قبلش به رکود 415.221 میلیون پوند رسید. کاهش عرضه موجب افزایش قیمت گاو گوشتی زنده می شود. اما از طرف دیگر دامداران نیز با انبوهی از دام زنده در مزارع شان مواجه هستند حتی با وجود اینکه پس از تعطیلی کشتارگاه های دام و کارخانه های بسته بندی گوشت به دنبال شیوع کرونا اکنون تعداد زیادی از کشتارگاه های دام باز شده اند و تولید گوشت در حال افزایش است. بطوریکه تخمین زده می شود که در جمعۀ گذشته 199,000 راس گاو ذبح شده باشند که از رقم 115,000 راس ثبت شده برای هفتۀ قبلش بیشتر است. افزایش تولید یک خطر کاهشی برای قیمت گاو گوشتی زنده محسوب می شود.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.