تحلیل تکنیکال GBPUSD : 2020-03-25

پیشنهاد:

خرید
فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی

بالای 1.1972

Buy Stop

پایین 1.1780

Stop Loss

Expert Avatar
کارشناس ارشد تحلیل
مقالات 1468
اندیکاتورمقدارسیگنال
RSI خنثی
MACD فروش
Donchian Channel خرید
MA(200) فروش
Fractals خرید
Parabolic SAR خرید

تحلیل نمودار

IFC Markets Tech Analysis

GBPUSD در نمودار یک ساعته (H1) به خط نزولی میانگین حرکتی 200 روزه (MA200) رسیده است. اگر قیمت به بالای لبۀ فوقانی کانال Donchian در 1.1972 برسد در آن صورت به اعتقاد ما حرکت صعودی ادامه پیدا خواهد کرد. می توان از سطح 1.1972 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار خرید استفاده کرد. توقف ضرر را می توان پایین 1.1780 قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در هر روز به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به سطح توقف ضرر برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.

تحلیل بنیادی

شاخص بهای تولیدکننده در بریتانیا کمتر از حد انتظار افت کرد. آیا رشد GBPUSD ادامه خواهد داشت؟

شاخص بهای تولیدکننده در بریتانیا در فوریه کمتر از حد انتظار افت کرد. این شاخص پس از 0.3% رشد در ژانویه در فوریه 1.2% افت کرد درحالیکه پیش بینی می شد 2% افت پیدا کند. این موجب رشد GBPUSD می شود.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.