تحلیل تکنیکال GB100 : 2020-03-20

پیشنهاد:

فروش قوی
فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی

پایین 4832.87

Sell Stop

بالای 5844.09

Stop Loss

Expert Avatar
کارشناس ارشد تحلیل
مقالات 1468
اندیکاتورمقدارسیگنال
RSI خرید
MACD فروش
Donchian Channel فروش
MA(200) فروش
Fractals فروش
Parabolic SAR فروش

تحلیل نمودار

IFC Markets Tech Analysis

GB100 در نمودار روزانه (D1) پایین خط نزولی میانگین حرکتی 200 روزه (MA200) ریزش دارد. هرچند اندیکاتور RSI یک واگرایی صعودی ارائه می دهد. اگر قیمت به پایین لبۀ تحتانی کانال Donchian در 4832.81 واحد برسد در آن صورت به اعتقاد ما حرکت نزولی شتاب خواهد گرفت. می توان از سطح پایین تر از 4832.81 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار فروش استفاده کرد. می توان توقف ضرر را بالای 5844.09 واحد قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در هر روز به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 4832.81 به توقف ضرر در 5844.09 واحد برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.

تحلیل بنیادی

آمار اقتصادی مربوط به بریتانیا در هفتۀ گذشته افت داشتند. آیا ریزش GB100 ادامه خواهد داشت؟

بانک مرکزی انگلیس در نشست 11 مارس اش نرخ بهره را با نیم درصد کاهش به 0.25% رساند هرچند آمار اقتصادی ای که پس از آن منتشر شدند پیشرفت نداشتند. تولید کارخانه ای در مقیاس سالیانه از کاهش 2.5% در دسامبر به کاهش 3.6% در ژانویه رسید. مازاد تراز تجاری از 6.3 میلیارد پوند به 4.2 میلیارد پوند کاهش پیدا کرد. گزارش مربوط به بازار کار نیز نشان می دهد که بیکاری از 3.8% به 3.9% در ژانویه افزایش داشت. دولت بریتانیا به منظور مقابله با تاثیرات ناشی از شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور خبر از اجرای برنامۀ کمک مالی شامل وام ها و ضمانت های دولتی به ارزش 330 میلیارد پوند معادل 398 میلیارد دلار داد. ضعف آمار اقتصادی موجب ریزش GB100 می شود.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.