تحلیل تکنیکال EURUSD | علی رغم رشد ضریب اطمینان مصرف کننده در آلمان، EURUSD شیب نزولی دارد | IFCM ایران

تحلیل تکنیکال EURUSD : 2020-06-25

پیشنهاد برای EUR/USD:

فروش
فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی

پایین 1.1214

Sell Stop

بالای 1.1259

Stop Loss

Expert Avatar
کارشناس ارشد تحلیل
مقالات 1553
اندیکاتورمقدارسیگنال
RSI خنثی
MACD فروش
Donchian Channel فروش
MA(200) فروش
Fractals فروش
Parabolic SAR فروش

تحلیل نمودار

IFC Markets Tech Analysis

EURUSD در نمودار یک ساعته (H1) پایین خط نزولی میانگین متحرک MA200 ریزش دارد. اگر قیمت به پایین لبۀ تحتانی کانال Donchian در 1.1214 برسد در آن صورت به اعتقاد ما حرکت نزولی ادامه خواهد داشت. می توان از سطح 1.1214 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار فروش استفاده کرد. می توان توقف ضرر را بالای 1.1259 قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور به سمت فراکتال فوقانی بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به توقف ضرر برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.

تحلیل بنیادی

ضریب اطمینان مصرف کننده در آلمان به رشد در ماه ژوئن ادامه داد. آیا EURUSD ریزش اش را وارونه خواهد کرد؟

ضریب اطمینان مصرف کننده در آلمان به رشد در ماه ژوئن ادامه داد. شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده در آلمان متعلق به GfK از رقم منفی 18.6 در ماه مه به رقم منفی 9.6 در ماه ژوئن رسید درحالیکه پیش بینی می شد تا منفی 11.7 رشد کند. این موجب رشد EURUSD می شود اما این جفت ارز هنوز ریزش دارد.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.