تحلیل تکنیکال EURUSD | افزایش ضریب اطمینان اقتصادی ZEW برای آلمان موجب رشد EURUSD می شود | IFCM ایران

تحلیل تکنیکال EURUSD : 2020-05-19

پیشنهاد برای EUR/USD:

خرید
فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی

بالای 1.0975

Buy Stop

پایین 1.0902

Stop Loss

Expert Avatar
کارشناس ارشد تحلیل
مقالات 1553
اندیکاتورمقدارسیگنال
RSI خنثی
MACD خرید
Donchian Channel خنثی
MA(200) خرید
Fractals خرید
Parabolic SAR خرید

تحلیل نمودار

IFC Markets Tech Analysis

EURUSD در نمودار یک ساعته (H1) بالای خط صعودی میانگین متحرک MA200 رشد دارد. اگر قیمت به بالای لبۀ فوقانی کانال Donchian در 1.0975 برسد در آن صورت به اعتقاد ما حرکت صعودی ادامه خواهد یافت. می توان از سطح بالاتر از 1.0975 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار خرید استفاده کرد. می توان توقف ضرر را پایین 1.0902 قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در هر روز به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. به این ترتیب ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به توقف ضرر برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.

تحلیل بنیادی

شاخص ضریب اطمینان اقتصادی متعلق به ZEW برای آلمان برای دومین بار متوالی رشد کرد. آیا رشد EURUSD ادامه خواهد یافت؟

شاخص ضریب اطمینان اقتصادی متعلق به ZEW برای آلمان برای دومین بار متوالی رشد کرد. این شاخص پس از رشد تا 28.2 در آوریل به رقم 51.0 در ماه مه رسید درحالیکه پیش بینی می شد رقم 30 برای این شاخص اعلام شود. رقم بالاتر از 0.0 نشان دهندۀ خوش بینی است و رقم پایین تر از 0.0 نشان دهندۀ بدبینی است. این موجب رشد EURUSD می شود.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.