تحلیل تکنیکال EURUSD : 2020-03-26

پیشنهاد:

خرید قوی
فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی

بالای 1.0965

Buy Stop

پایین 1.0891

Stop Loss

Expert Avatar
کارشناس ارشد تحلیل
مقالات 1468
اندیکاتورمقدارسیگنال
RSI خنثی
MACD خرید
Donchian Channel خرید
MA(200) خرید
Fractals خرید
Parabolic SAR خرید

تحلیل نمودار

IFC Markets Tech Analysis

EURUSD در نمودار یک ساعته (H1) به بالای خط نزولی میانگین حرکتی 200 روزه (MA200) رسیده است. اگر قیمت به بالای لبۀ فوقانی کانال Donchian در 1.0965 برسد در آن صورت به اعتقاد ما حرکت صعودی ادامه خواهد یافت. از سطح بالاتر از 1.0965 می توان به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار خرید استفاده کرد. می توان توقف ضرر را پایین 1.0891 قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور به سمت فراکتال تحتانی بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت مورد انتظار سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به سطح توقف ضرر برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.

تحلیل بنیادی

ضریب اطمینان کسب و کار در آلمان در مارس به شدت کاهش پیدا کرد. آیا EURUSD رشدش را وارونه خواهد کرد؟

طبق شاخص متعلق به Ifo ضریب اطمینان کسب و کار در آلمان در مارس به شدت افت کرد. شاخص ضریب اطمینان کسب و کار متعلق به Ifo از رقم 96.0 در فوریه به رقم 86.1 در مارس افت کرد. درحالیکه پیش بینی می شد تا 87.9 افت کند. علی رغم افت ضریب اطمینان کسب و کار، جفت ارز EURUSD رشد دارد.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.