تحلیل تکنیکال EURUSD : 2019-12-04

ارتقاء شاخص ترکیبی مدیران خرید در منطقۀ یورو موجب رشد EURUSD می شود

شاخص نهایی ترکیبی مدیران خرید منطقۀ یورو در نوامبر در رقم 50.6 ثابت ماند و تغییر نکرد هرچند بالاتر از رقم تخمین اولیۀ 50.3 است. آیا EURUSD رشد خواهد کرد؟

EURUSD در حال ریزش بالای MA(200) است

EURUSD در نمودار یک ساعته (H1) در روند افقی معامله می شود. قیمت بالای خط بدون نوسان میانگین حرکتی 200 روزه (MA200) در حال ریزش است. نوسانگر RSI پایین سطح 50 قرار دارد و هنوز به محدودۀ سقف خرید نرسیده است. هنوز هیچ روندی ایجاد نشده است و معامله گران مجبور هستند تا خودشان دربارۀ بهترین زمان ورود به بازار تصمیم بگیرند.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.