تحلیل تکنیکال EURUSD | مازاد تجاری کمتر از حد انتظار برای آلمان موجب ریزش EURUSD می شود | IFCM ایران

تحلیل تکنیکال EURUSD : 2019-10-10

مازاد تجاری کمتر از حد انتظار برای آلمان موجب ریزش EURUSD می شود

مازاد تراز تجاری آلمان در ماه اوت بیشتر از حد انتظار کاهش پیدا کرد. آیا EURUSD ریزش خواهد داشت؟

EURUSD بالای MA(200) رشد دارد

نمودار یک ساعته (H1) نشان می دهد که جفت ارز EURUSD در یک روند صعودی قرار داد. قیمت بالای خط صعودی میانگین حرکتی 200 روزه (MA200) قرار داد. اندیکاتور RSI به محدودۀ کف خرید رسیده است.

خلاصۀ تحلیل تکنیکی

دستورخرید
Buy stop بالای 1.1033
توقف ضررپایین 1.1011

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.