تحلیل تکنیکال EURUSD : 2019-09-11

آمار اقتصادی ضعیف فرانسه و ایتالیا موجب ریزش EURUSD می شوند

تولید صنعتی در فرانسه و ایتالیا در ژوئیه بدتر از حد انتظار بود. آیا EURUSD ریزش پیدا خواهد کرد؟

EURUSD پایین MA(200) ریزش دارد09/11/2019

نمودار یک ساعته (H1) نشان می دهد که جفت ارز EURUSD هنوز در روند افقی معامله می شود. قیمت به پایین خط نزولی میانگین حرکتی 200 روزه (MA20) رسیده است که نزولی است. اندیکاتور RSI پایین سطح 50 قرار دارد و به سمت محدودۀ کف فروش ریزش دارد. هنوز هیچ روندی ایجاد نشده است و معامله گران مجبور هستند که دربارۀ بهترین زمان ورود به بازار تصمیم بگیرند.

ابزار تحلیلی انحصاری جدید

هر محدودۀ زمانی - از 1 روز تا 1 سال

هر گروه معاملاتی - فارکس، سهام، شاخص و غیره.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.


معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.