تحلیل تکنیکال EURUSD | کاهش سفارشات صنعتی آلمان موجب ریزش EURUSD می شود | IFCM ایران

تحلیل تکنیکال EURUSD : 2019-09-06

کاهش سفارشات صنعتی آلمان موجب ریزش EURUSD می شود

سفارشات کارخانجات در آلمان در ژوئیه بیشتر از حد انظار کاهش پیدا کردند. آیا ریزش EURUSD ادامه پیدا خواهد کرد؟

EURUSD پایین MA(50) ریزش دارد

نگاهی به نمودار یک ساعته (H1) نشان می دهد که EURUSD هنوز در روند افقی معامله می شود. قیمت پایین خط میانگین حرکتی بدون نوسان 50 روزه (MA50) ریزش دارد. اندیکاتور RSI به سمت محدودۀ کف فروش ریزش دارد. هنوز هیچ روندی شکل نگرفته است و معامله گران مجبور هستند که تصمیم بگیرند چه موقع بهترین زمان برای ورود به بازار است.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.