تحلیل تکنیکال EU50 : 2019-09-11

توسعۀ فعالیت بخش خصوصی منطقۀ یورو موجب رشد EU50 می شود

توسعۀ فعالیت بخش خصوصی در منطقۀ یورو قوی تر از حد انتظار بود. آیا شاخص سهام EU50 به رشد ادامه خواهد داد؟

آمار تجاری قوی آلمان امیدواری ها دربارۀ اینکه اقتصاد منطقۀ یورو بهتر از آنچیزی است که از آن هراس وجود دارد را تقویت کرد. مازاد تجاری از رقم 18.08 میلیارد یورو در ژوئن به 20.2 میلیارد یورو در ماه ژوئیه رسید درحالیکه پیش بینی می شد رقم افزایش کمتر، معادل 18 میلیارد یورو اعلام شود. پس از انتشار گزارش قوی تر از حد انتظار تجارت آلمان، شاخص ترکیبی مدیران خرید منطقۀ یورو نیز ارتقا پیدا کرد. شاخص نهایی ترکیبی مدیران خرید متعلق به مارکیت برای ماه اوت از رقم اولیۀ 51.8 به 51.9 تصحیح شد. برای ژوئیه رقم 51.5 به ثبت رسیده است. توسعۀ فعالیت بخش خصوصی منطقۀ یورو برای اوت موجب رشد شاخص بازار سهام منطقۀ یورو می شود.

EU50 بالای MA(50) رشد دارد 09/11/2019 نمودار تحلیل تکنیکی IFC Markets

EU50 در نمودار روزانه (D1) پس از عبور از خط میانگین حرکتی 50 روزه (MA50)، در حال رشد است.

  • کانال Donchian هیچ روندی را نشان نمی دهد و هموار است.
  • اندیکاتور Parabolic یک علامت خرید ایجاد کرده است.
  • اندیکاتور MACD بالای خط سیگنال قرار دارد و فاصله در حال بیشتر شدن است که یک علامت صعودی محسوب می شود.
  • نوسانگر RSI بالای سطح 50 به سر می برد اما هنوز به محدودۀ سقف خرید نرسیده است.

اگر قیمت به بالای لبۀ فوقانی کانال Donchian در 3505.18 برسد در آن صورت به اعتقاد ما حرکت صعودی شتاب خواهد گرفت. می توان از سطح 3505.18 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار خرید استفاده کرد. می توان توقف ضرر را پایین کف فراکتال در 3405.30 قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در هر روز به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 3505.18 به توقف ضرر در 3405.30 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.

خلاصۀ تحلیل تکنیکی

دستورخرید
Buy stopبالای 3505.18
توقف ضررپایین 3405.30

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.