تحلیل تکنیکال #C-COFFEE : 2018-07-05

تخمین ها دربارۀ افزایش تولید موجب کاهش قیمت های قهوه هستند

وزارت کشاورزی ایالات متحده تخمین می زند که موجودی انبارهای قهوه در 2018/19 افزایش پیدا کند. آیا کاهش قیمت قهوه ادامه خواهد یافت؟

وزارت کشاورزی ایالات متحده تخمین می زند که تولید جهانی قهوه برای 2018/19 به رقم 171.2 میلیون بستۀ 60 کیلویی برسد در حالیکه تخمین زده می شود که مصرف جهانی به 163.2 میلیون بسته برسد. پیش بینی می شود که رکورد تولید در رقم 11.4 میلیون بسته بالاتر از سال قبل باشد و پیش بینی می شود که موجودی انبارها پس از تامین تقاضاها بعد از 3 سال کاهش بهبود پیدا کند. پیش بینی ها دربارۀ افزایش موجودی انبارها و افزایش موجودی انبارها پس از تامین تقاضاها موجب کاهش قیمت قهوه می شوند.

Coffee price

COFFEE (قهوه) در نمودار روزانه (D1) پایین تر از خط میانگین حرکتی 50 روزه قرار دارد که نزولی است و علامت ریزش محسوب می شود.

  • اندیکاتور Parabolic یک علامت فروش ارائه می دهد.
  • کانال Donchian روند نزولی را نشان می دهد و نزولی است.
  • اندیکاتور MACD یک علامت فروش ارائه می دهد و پایین تر از خط سگینال قرار دارد و فاصله در حال بیشتر شدن است.
  • نوسانگر Stochastic وارد محدودۀ کف فروش شده است که علامت ریزشی است.

اگر قیمت افت کند و به پایین لبۀ تحتانی کانال Donchian در 112.07 برسد در آن صورت به اعتقاد ما حرکت نزولی شتاب خواهد گرفت. می توان از سطح 112.07 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن دستور در حال انتظار فروش استفاده کرد. می توان توقف ضرر را بالای لبۀ فوقانی کانال Donchian در 119.52 واحد قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در هر روز به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 112.07 به توقف ضرر در 119.52 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.

خلاصۀ تحلیل تکنیکی

موقعیتفروش
Sell stop پایین 112.07
توقف ضرر بالای 119.52

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.