تحلیل تکنیکال AUDUSD | کاهش قیمت های کالا موجب ریزش AUDUSD می شود | IFCM ایران

تحلیل تکنیکال AUDUSD : 2020-04-01

پیشنهاد برای AUD/USD:

فروش
فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی

پایین 0.6051

Sell Stop

بالای 0.6136

Stop Loss

Expert Avatar
کارشناس ارشد تحلیل
مقالات 1553
اندیکاتورمقدارسیگنال
RSI خنثی
MACD خرید
Donchian Channel فروش
MA(200) خرید
Fractals فروش
Parabolic SAR فروش

تحلیل نمودار

IFC Markets Tech Analysis

AUDUSD در نمودار یک ساعته (H1) به سمت خط بدون نوسان میانگین حرکتی 200 روزه (MA200) در حال ریزش است. اگر قیمت به پایین لبۀ تحتانی کانال Donchian در 0.6051 برسد در آن صورت به اعتقاد ما حرکت نزولی شتاب خواهد گرفت. می توان از سطح 0.6051 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار برای فروش استفاده کرد. می توان توقف ضرر را بالای 0.6136 قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در هر روز به سمت فراکتال فوقانی بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به سطح توقف ضرر برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.

تحلیل بنیادی

قیمت های کالا در ماه مارس بیش از پیش کاهش پیدا کردند. آیا ریزش AUDUSD ادامه پیدا خواهد کرد؟

بانک مرکزی استرالیا گزارش داد که قیمت های کالا در مارس بیش از پیش کاهش داشتند. طبق این گزارش بهای کالاهای صادر شده در مقیاس سالیانه که در فوریه 6% کاهش داشتند در مارس 10.2% کاهش پیدا کردند. کاهش قیمت های کالاها که بیش از نیمی از درآمدهای صادراتی استرالیا را تشکیل می دهد موجب ریزش AUDUSD می شود.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.