تحلیل تکنیکال AUDUSD : 2020-03-24

پیشنهاد:

خرید قوی
فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی

بالای 0.5975

Buy Stop

پایین 0.5866

Stop Loss

Expert Avatar
کارشناس ارشد تحلیل
مقالات 1468
اندیکاتورمقدارسیگنال
RSI خنثی
MACD خرید
Donchian Channel خرید
MA(200) فروش
Fractals خرید
Parabolic SAR خرید

تحلیل نمودار

IFC Markets Tech Analysis

AUDUSD در نمودار یک ساعته (H1) در حال برگشت به سمت خط نزولی میانگین حرکتی 200 روزه (MA200) در حال برگشت است. اگر قیمت به بالای لبۀ فوقانی کانال Donchian در 0.5975 برسد در آن صورت به اعتقاد ما حرکت صعودی ادامه خواهد یافت. می توان از سطح بالاتر از 0.5975 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال حرکت خرید استفاده کرد. می توان توقف ضرر را پایین 0.5866 قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در هر روز به سمت فراکتال تحتانی بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به توقف ضرر برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.

تحلیل بنیادی

فعالیت کسب و کار در استرالیا در مارس کاهش پیدا کرد. آیا ریزش AUDUSD ادامه پیدا خواهد کرد؟

بخش خصوصی استرالیا در ماه مارس دچار رکود شد. طبق شاخص ترکیبی مدیران خرید متعلق به بانک Commonwealth رکود بخش خدمات تشدید شد درحالیکه توسعۀ بخش تولید کند شد. علی رغم ضعف آمار اقتصادی استرالیا، وضعیت دربارۀ AUDUSD صعودی است.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.