تحلیل تکنیکال AUDUSD | وخامت شرایط کسب و کار در استرالیا موجب ریزش AUDUSD می شود | IFCM ایران

تحلیل تکنیکال AUDUSD : 2020-02-11

پیشنهاد برای AUD/USD:

فروش
فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی

پایین 0.668

Sell Stop

بالای 0.671

Stop Loss

Expert Avatar
کارشناس ارشد تحلیل
مقالات 1527
اندیکاتورمقدارسیگنال
RSI خنثی
MACD فروش
Donchian Channel خرید
MA(200) فروش
Fractals خرید
Parabolic SAR فروش

تحلیل نمودار

IFC Markets Tech Analysis

AUDUSD در نمودار یک ساعته (H1) به خط نزولی میانگین حرکتی 200 روزه (MA200) رسیده است. اگر قیمت پایین لبۀ تحتانی کانال Donchian در 0.668 افت کند، در آن صورت به اعتقاد ما حرکت نزولی شتاب خواهد گرفت. می توان از سطح 0.668 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار فروش استفاده کرد. می توان توقف ضرر را بالای 0.671 قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در هر روز به سمت فراکتال فوقانی بعدی، به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به سطح توقف ضرر برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.

تحلیل بنیادی

شرایط کسب و کار در استرالیا در ژانویه بدتر از قبل شد اگرچه شاخص ضریب اطمینان کسب و کار متعلق به بانک ملی استرالیا از منفی 2 در دسامبر به منفی 1 در ژانویه رشد کرد. آیا جفت ارز AUDUSD به ریزش ادامه خواهد داد؟

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.