تحلیل تکنیکال AU200 | بهتر از حد انتظار بودن آمار استرالیا موجب رشد AU200 می شود | IFCM ایران

تحلیل تکنیکال AU200 : 2020-05-20

پیشنهاد برای شاخص بورس اوراق بهادار استرالیا:

خرید
فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی

بالای 5603.71

Buy Stop

پایین 5251.56

Stop Loss

Expert Avatar
کارشناس ارشد تحلیل
مقالات 1553
اندیکاتورمقدارسیگنال
RSI خنثی
MACD خرید
Donchian Channel خنثی
MA(200) فروش
Fractals خرید
Parabolic SAR خرید
Fibonacci خرید

تحلیل نمودار

IFC Markets Tech Analysis

AU200 در نمودار روزانه (D1) به سمت خط نزولی میانگین حرکتی 200 روزه (MA200) در حال حرکت است. اگر قیمت به بالای لبۀ فوقانی کانال Donchian در 5603.71 برسد در آن صورت به اعتقاد ما شتاب حرکت صعودی ادامه خواهد یافت. می توان از سطح 5603.71 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار خرید استفاده کرد. می توان توقف ضرر را پایین 5251.56 واحد قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در حال انتظار، در هر روز به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 5603.71 به توقف ضرر در 5251.56 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.

تحلیل بنیادی

ضریب اطمینان مصرف کننده در استرالیا افزایش داشت درحالیکه مازاد تجاری بیشتر از حد انتظار افزایش پیدا کرد. آیا رشد AU200 ادامه خواهد یافت؟

آمار اقتصادی استرالیا در طی چند هفتۀ اخیر در آن اندازه که از آن هراس وجود داشت بد نبودند. بیکاری در آوریل افزایش پیدا نکرد و افزایش اش در آن حد نبود که از آن هراس وجود داشت درحالیکه ضریب اطمینان مصرف کننده در ماه مه رشد کرد. شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده متعلق به بانک Westpac پس از 17.7% کاهش در آوریل در ماه مه 16.4% رشد کرد. همزمان بیکاری تا آن حد که از آن هراس وجود داشت افزایش پیدا نکرد. نرخ بیکاری از رقم 5.2% در مارس به رقم 6.2% در آوریل رسید درحالیکه پیش بینی می شد به 8.3% افزایش پیدا کند. ضمن اینکه مازاد تراز تجاری در استرالیا بیشتر از حد انتظار افزایش پیدا کرد. مازاد تجاری از رقم 3.87 میلیارد دلار استرالیا در فوریه به رقم 10.6 میلیارد دلار استرالیا در مارس رسید درحالیکه پیش بینی می شد تا 6.8 میلیارد دلار استرالیا افزایش پیدا کند. انتشار آمار اقتصادی بهتر از حد انتظار موجب رشد AU200 می شود. از طرف دیگر، افت بیشتر عملکرد اقتصادی استرالیا یک خطر کاهشی محسوب می شود. قرار است شاخص ترکیبی مدیران خرید متعلق به بانک Commonwealth برای استرالیا در روز پنجشنبه منتشر شود و پیش بینی می شود که فعالیت کسب و کار بخش خصوصی اندکی رشد داشته باشد. افزایش رکود در فعالیت های بخش خصوصی در ماه مه موجب ریزش AU200 می شود.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.