ماشین حساب سود/زیان

انتخاب نوع ابزار
انتخاب نام
اندازۀ 1 پیپ
اندازۀ 1 لات
ارزش پیپ به ارز مظنه
 
سود / زیان به ارز مظنه   
ارزش پیپ به USD
 USD
سود / زیان به USD   USD
ارزش پیپ به JPY
 JPY
سود / زیان به JPY    JPY

* برای سهام ...-L# بریتانیا، یک لات شامل قراداد CFD از 100 سهم در پلتفرم های MetaTrader 4, 5 می شود.

** برای سهام ...-L# بریتانیا، حجم تراکنش در قراردادهای CFD برای هر 100 سهم در پلتفرم NetTradeX تعیین می شود.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.