محبوب ترین پلتفرم، MT4 WebTerminal
  • بدون نیاز به دانلود و نصب
  • رابط حسی
  • دسترسی شبانه روزی برای انجام معامله
  • نمودارهای قیمت
  • اجرای دستور سریع
  • مجموعۀ کاملی از عملیات معامله
همینک معامله را آغاز کنید
مشتریان حقوقیاینجاکلیک کنید
Individual
فقط حروف لاتین
کشور
کارگزار (رگولیشن)
شماره تلفن