پس از نشست حامی کاهش نرخ بهرۀ فدرال ریزرو، دلار ضعیف شد

23/12/2019

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 20 دسامبر منتشر شد و آمار تا 17 دسامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 19.84 میلیارد دلار به 18.18 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. شاخص دلار ICE ریزش داشت که پس از آن رخ داد که فدرال ریزرو نرخ بهره را تغییر نداد و فدرال ریزرو نیویورک روز بعدش اعلام کرد که میزان وجوهی که به بازار چند تریلیون دلاری بازخرید تزریق می کند را افزایش خواهد داد.


روحیۀ CFTC در برابر نرخ مبادله ای

17 دسامبر 2019تمایلروند نرخ مبادله ایمعامله، به میلیون $تغییر هفتگی
CADصعودیمنفی851-717
AUDنزولیمثبت-3189-683
EURنزولیمنفی-9158221
GBPنزولیمنفی-4741383
CHFنزولیمنفی-14101239
JPYنزولیمنفی-4802217
  جمع-18183 

خرید و فروش خالص تعهد معامله گران

تغییر هفتگی تعهد معامله گران

معاملات خرید فروش نسبت روحیۀ بازار

ابزار تحلیلی انحصاری جدید

هر محدودۀ زمانی - از 1 روز تا 1 سال

هر گروه معاملاتی - فارکس، سهام، شاخص و غیره.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.


معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.