تقویت دلار علی رغم کندی رشد تولید ناخالص داخلی

7/8/2019

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه دوم اوت منتشر شد و آمار تا 30 ژوئیه را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 15.32 میلیارد دلار به 18.71 میلیارد دلار کاهش چشمگیری پیدا کرد. در آستانۀ نشست 30 و 31 ژوئیۀ فدرال ریزرو تقویت دلار ادامه پیدا کرد علی رغم آنکه دفتر تحلیل اقتصادی گزارش داد که تولید ناخالص داخلی ایالات متحده از آوریل تا ژوئن کند شده است.


روحیۀ CFTC در برابر نرخ مبادله ای

30 ژوئیۀ 2019تمایلروند نرخ مبادله ایمعامله، به میلیون $تغییر هفتگی
CADصعودیمنفی1652-690
AUDنزولیمنفی-3673-313
EURنزولیمثبت-7525-2088
GBPنزولیخنثی-6847-738
CHFنزولیمثبت-1829-154
JPYنزولیمثبت-486597
  جمع-18707 

خرید و فروش خالص تعهد معامله گران

تغییر هفتگی تعهد معامله گران

معاملات خرید فروش نسبت روحیۀ بازار

ابزار تحلیلی انحصاری جدید

هر محدودۀ زمانی - از 1 روز تا 1 سال

هر گروه معاملاتی - فارکس، سهام، شاخص و غیره.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.


معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.