دلار پس از انتشار آمار اقتصادی مثبت در ایالات متحده تقویت شد

9/9/2019

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 6 سپتامبر منتشر شد و آمار تا 3 سپتامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ قبل از 12.03 میلیارد دلار به 14.24 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. تقویت دلار از سر گرفته شد زیرا کسری تجارت کالای ایالات متحده در ژوئیه در مقیاس ماهیانه از 74.2 میلیارد دلار به 72.3 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد که پایین تر از حد انتظار است ضمن اینکه شاخص مدیران خرید فدرال ریزرو شیکاگو از 44.4 به 50.4 رشد کرد.


روحیۀ CFTC در برابر نرخ مبادله ای

03 سپتامبر 2019تمایلروند نرخ مبادله ایمعامله، به میلیون $تغییر هفتگی
CADصعودیمثبت401-420
AUDنزولیمثبت-4008112
EURنزولیمثبت-6738-1357
GBPنزولیمثبت-6417420
CHFنزولیمنفی-739-255
JPYنزولیمنفی3267-705
  جمع-14235 

خرید و فروش خالص تعهد معامله گران

تغییر هفتگی تعهد معامله گران

معاملات خرید فروش نسبت روحیۀ بازار

ابزار تحلیلی انحصاری جدید

هر محدودۀ زمانی - از 1 روز تا 1 سال

هر گروه معاملاتی - فارکس، سهام، شاخص و غیره.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.


معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.