کاهش معاملات خرید دلار در پی گزارش های ضعیف

4/11/2019

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه اول نوامبر منتشر شد و آمار تا 29 اکتبر را پوشش می دهد، کاهش میزان معاملات خالص خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی از 15.31 میلیارد دلار به 6.63 میلیارد تشدید شد. این کاهش شدید به دلیل گزارش های اقتصادی ضعیف که تصویری درهم آمیخته از اقتصاد ارائه دادند رخ داد. کسری بودجۀ ایالات متحده در سال مالی 2018 افزایشی 26 درصدی پیدا کرد و ساخت مسکن نوساز و سفارشات کالاهای بادوام در سپتامبر کاهش پیدا کردند. رشد شاخص بهای مسکن در مقیاس ماهیانه در ماه اوت به 0.2% کند شد درحالیکه پیش بینی می شد 0.4% رشد کند. از طرف دیگر تعداد مدعیان اولیۀ بیکاری در هفتۀ قبل کاهش داشت.


روحیۀ CFTC در برابر نرخ مبادله ای

29 اکتبر 2019تمایلروند نرخ مبادله ایمعامله، به میلیون $تغییر هفتگی
CADصعودیمثبت3310760
AUDنزولیمثبت-2763251
EURنزولیمثبت-7416358
GBPنزولیمثبت-26061612
CHFنزولیمثبت-1570-138
JPYنزولیمنفی-2262-169
  جمع-6631 

خرید و فروش خالص تعهد معامله گران

تغییر هفتگی تعهد معامله گران

معاملات خرید فروش نسبت روحیۀ بازار

ابزار تحلیلی انحصاری جدید

هر محدودۀ زمانی - از 1 روز تا 1 سال

هر گروه معاملاتی - فارکس، سهام، شاخص و غیره.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.


معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.