روحیۀ بازار

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه اول نوامبر منتشر شد و آمار تا 29 اکتبر را پوشش می دهد، کاهش میزان معاملات خالص خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی از 15.31 میلیارد دلار به 6.63 میلیارد تشدید شد. این کاهش شدید به دلیل گزارش های اقتصادی ضعیف که تصویری درهم آمیخته از اقتصاد ارائه دادند رخ داد. کسری بودجۀ ایالات متحده در سال مالی 2018 افزایشی 26 درصدی پیدا کرد و ساخت مسکن نوساز و سفارشات کالاهای بادوام در سپتامبر کاهش پیدا کردند. رشد شاخص بهای مسکن در مقیاس ماهیانه در ماه اوت به 0.2% کند شد درحالیکه پیش بینی می شد 0.4% رشد کند. از طرف دیگر تعداد مدعیان اولیۀ بیکاری در هفتۀ قبل کاهش داشت.

1. Biogen Inc. – یک شرکت زیست دارویی امریکایی

دلار آمریکا   طبق گزارش کمیسیون معاملات معاملات آتی کالا (CFTC) که اطلاعات را تا 22 اکتبر پوشش داده و در روز جمعه 25 اکتبر منتشر شده است از15.31 دلار به 20.77 دلار صعود کرد طی یک هفته در برابر ارزهای اصلی. شاخص ICE دلار آمریکا USDX همچنان بر روی داده های ضعیف اقتصادی ایالات متحده از جمله عملکرد بخش تولید و کاهش فروش خرده فروشی در ماه سپتامبر 0.3٪ کاهش داشته است در حالی که کاهش 0.3% انتظار می رفت.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 18 اکتبر منتشر شد و آمار تا 15 اکتبر را پوشش می دهد میزان معاملات خرید خالص دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 18.78 میلیارد دلار به 20.77 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. شاخص دلار ICE (شاخص USDX) اما ریزش داشت زیرا فدرال ریزرو اعلام کرد که قصد دارد در هر ماه 60 میلیارد دلار اوراق قرضۀ کوتاه مدت خریداری کند.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در جمعه 11 اکتبر منتشر شد و آمار تا 8 هشتم اکتبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 17.80 میلیارد دلار به 18.78 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. میزان معاملات خرید دلار افزایش پیدا کردند زیرا اقتصاد ایالات متحده که در ماه اوت 164,000 شغل ایجاد کرده بود در ماه سپتامبر 136,000 شغل ایجاد کرد و نرخ بیکاری از رقم 3.7% در ماه اوت به رقم 3.5% در سپتامبر افت کرد.

1. Centerra Gold Inc – شرکت کانادایی استخراج طلا.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 27 سپتامبر منتشر شد و آمار تا 24 سپتامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در یک دورۀ یک هفته ای از 15.28 میلیارد دلار به 17.34 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. شاخص دلار ICE (شاخص USDX) رشد پیدا کرد زیرا پس از آنکه ترامپ گفت خواهان یک توافق تجاری کامل با چین است نه یک توافق فقط برای خرید محصولات کشاورزی بیشتر ایالات متحده توسط چین، نگرانی ها دربارۀ نزاع تجاری چین-ایالات متحده افزایش پیدا کردند درحالیکه فدرال ریزرو نرخ بهرۀ وجوه فدرال ریزرو را یک چهارم واحد کاهش داد بدون آنکه علامتی از سیاست های تسهیلی بیشتر در آینده ارائه دهد.

1. Newcrest Mining Ltd – شرکت استرالیایی استخراج طلا.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 20 سپتامبر منتشر شد و آمار تا 17 سپتامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 13.34 میلیارد دلار به 15.28 میلیارد دلار رسید. میزان معاملات خرید دلار افزایش پیدا کردند زیرا وزارت بازرگانی ایالات متحده گزارش داد که خرده فروشی در آن کشور در ماه اوت در مقیاس سالیانه 4.1% افزایش داشته است که بیشتر از حد انتظار است که از دیدگاه عدم شتاب زدگی در اجرای سیاست های تسهیلی پولی در صورت قوی بودن اقتصاد ایالات متحده حمایت بیشتری کرد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 13 سپتامبر منتشر شد و آمار تا 10 سپتامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 14.24 میلیارد دلار به 13.34 میلیارد دلار آمریکا رسید. دلار ضعیف شد زیرا وزارت کار ایالات متحده گزارش داد که اقتصاد آن کشور در ماه اوت 130,000 شغل ایجاد کرده است که کمتر از حد انتظار است درحالیکه در ماه ژوئیه 159,000 شغل ایجاد کرده بود.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.