بررسی بازار

سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه بیش از پیش رشد داشتند علی رغم آنکه گزارش شد آمریکا با مقاومت چین برای متعهد شدن به خرید مقدار ثابتی از محصولات کشاورزی ایالات متحده به عنوان بخشی از توافق مرحله یک مواجه شده است. شاخص S&P 500 با 0.1% رشد به 3094.04 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.3% رشد به 27783.59 واحد رسید که به دلیل افزایش 7 درصدی ارزش سهام Disney رخ داد. Nasdaq با 0.05% رشد به 8482.10 واحد رسید. تقویت دلار متوقف شد زیرا کسری بودجۀ فدرال ایالات متحده در اکتبر در مقیاس سالیانه 34% افزایش پیدا کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با کمتر از 0.1% ریزش به 98.31 واحد رسید اما همینک در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز بطور درهم آمیخته باز خواهد شد.

سهام ایالات متحده در روز سه شنبه مجدداً رشد داشتند. شاخص های S&P500 و نزدک ( Nasdaq ) به ترتیب با 0.16% و 0.26% رشد به اوج های تاریخی جدیدی رسیدند اما سطحی که در آن بسته شدند زیاد بالا نبود. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial Average) در پایان معاملات تغییر چندانی نداشت. عامل مثبت اصلی این بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفت که چین و ایالات متحده در آستانۀ امضای "مرحله 1" از توافق تجاری هستند. بخش "بهداشت و درمان" پیشتاز رشد سهام در روز گذشته بود و بخش "املاک" نیز پیشتاز ریزش ها. فصل انتشار گزارش های درآمدی فصل سوم شرکت ها رو به اتمام است. اکنون انتظار می رود که مجموع سود شاخص S&P 500 کاهشی 0.5 درصدی داشته باشد درحالیکه در فصل های اول و دوم سال رشد سریعی داشت. این البته یک تخمین اولیه است زیرا شرکت های بزرگی مانند Walmart, Nvidia و Cisco Systems این هفته گزارش های درآمدی شان را منتشر خواهند کرد. شاخص دلار ICE امروز برای دومین روز متوالی در حال رشد است ضمن اینکه قرار است امروز آمار مربوط به تورم ماه اکتبر در ایالات متحده منتشر شود.

سهام ایالات متحده در روز دوشنبه با اندکی ریزش بسته شدند زیرا تردیدهایی دربارۀ توافق با چین ایجاد شدند که پس از آن رخ داد که ترامپ در طی تعطیلات آخر هفته لغو تعرفه ها از سوی چین و آمریکا را رد کرد. S&P 500 با 0.2% ریزش در 3087.01 واحد بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.04% رشد به رکورد جدید 27691.49 واحد رسید که به دلیل رشد 4.6 درصدی ارزش سهام بوئینگ رخ داد زیرا این تولیدکنندۀ هواپیما اعلام کرد که انتظار دارد جت های زمین گیر شدۀ 737 Max در ژانویه مجدداً به پرواز درآیند و ارائۀ خدمات دهند. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 0.1% ریزش به 8464.27 واحد رسید. تقویت دلار متوقف شد زیرا "اریک روزنگرن" (Eric Rosengren)، رئیس فدرال ریزرو بوستون، پیشنهاد افزایش بافرهای سرمایه (سپرهای سرمایه) برای بانک های بزرگ در سطح جهانی را داد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% ریزش به 98.21 واحد رسید اما همینک در حال رشد هستند. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

سهام ایالات متحده در روز جمعه با رشد بسته شدند و زیان های اولیه را جبران کردند که پس از آن رخ داد که ترامپ گفت که او هنوز لغو تعرفه های وارداتی دوجانبه بطور مرحله ای با چین را تصویب نکرده است. شاخص S&P 500 با 0.3% رشد به رکورد جدید 3093.08 واحد رسید ضمن اینکه رشد هفتگی اش به 0.8% کند شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.02% رشد به 27681.20 واحد رسید. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 0.5% رشد به 8475.31 واحد رسید. تقویت دلار با سرعتی باثبات ادامه پیدا کرد زیرا شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده متعلق به دانشگاه میشیگان از 95.5 در اکتبر به 95.7 رشد کرد درحالیکه پیش بینی می شد افت پیدا کند. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.2% رشد به 98.35 واحد رسید اما همینک در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام نشان می دهند که بازار با ریزش باز خواهد شد.

سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه بیش از پیش رشد پیدا کردند علی رغم آنکه گزارش های درهم آمیخته ای دربارۀ مخالفت در واشینگتن با توافق جدید با پکن برای لغو مرحله ای تعرفه های دوجانبه منتشر شدند. شاخص S&P 500 با 0.3% رشد به 3085.18 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.7% رشد به 27674.80 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 0.3% رشد به 8434.52 واحد رسید. تقویت دلار تشدید شد زیرا آمار منتشر شده حاکی از آن هستند که تعداد مدعیان اولیۀ بیکاری کمتر از حد انتظار است. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.2% رشد به 98.13 واحد رسید اما همینک در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز بطور درهم آمیخته باز خواهد شد.

سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه بار دیگر عملکرد درهم آمیخته داشتند که پس از آن رخ داد که گزارش شد احتمالاً توافق تجاری چین-ایالات متحده تا دسامبر به تعویق خواهد افتاد. شاخص S&P 500 با 0.07% رشد به 3076.78 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با کمتر از یک واحد ریزش به 27492.50 واحد رسید. شاخص نزدک (Nasdaq ) با 0.3% ریزش به 8410.63 واحد رسید. تقویت دلار ادامه پیدا کرد زیرا چارلز ایوانز، رئیس فدرال ریزرو شیکاگو گفت که اقتصاد ایالات متحده به کاهش های بیشتر نرخ بهره نیاز ندارد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.04% رشد به 97.94 واحد رسید و همینک نیز در حال رشد است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار با رشد باز خواهد شد.

سهام ایالات متحده در روز سه شنبه عقب نشینی داشتند علی رغم آنکه آمار مثبت بودند. شاخص S&P 500 با 0.1% ریزش به 3074.67 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) اما با 0.1% رشد به رکورد جدید 27492.63 واحد رسید. شاخص نزدک (Nasdaq ) با 0.02% رشد به 8434.68 واحد رسید. تقویت دلار ادامه پیدا کرد زیرا شاخص فعالیت بخش خدمات متعلق به ISM از رقم 52.6% در سپتامبر به 54.7% در اکتبر رشد کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.3% رشد به 97.90 واحد رسید و همینک در حال رشد است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با ریزش باز خواهد شد.

سهام ایالات متحده در روز دوشنبه به رشد ادامه دادند زیرا خوش بینی ها دربارۀ توافق چین و گزارش های درآمدی مثبت از ریسک پذیری حمایت کردند. شاخص S&P 500 با 0.4% رشد در رکورد جدید 3078.27 واحد بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.4% رشد به 27462.11 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 0.6% رشد به 8432.20 واحد رسید. ضعف دلار متوقف شد زیرا "نیل کاشکاری"، رئیس فدرال ریزرو مینیاپولیس، گفت تامادامیکه رشد اقتصادی ایالات متحده تداوم دارد، بانک مرکزی نرخ بهره را بیش از این کاهش نخواهد داد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.4% رشد به 97.56 واحد رسید اما همینک در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

سهام ایالات متحده در روز جمعه با رشد شدید بسته شدند زیرا گزارش اشتغال، بهتر از حد انتظار اعلام شد. شاخص S&P 500 با 1% رشد به رکورد جدید 3066.91 واحد رسید؛ ضمن اینکه در طی هفته 1.9% رشد داشت. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 1.1% رشد به 27347.36 واحد رسید. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 1.1% رشد به 8386.40 واحد رسید. ضعف دلار ادامه پیدا کرد علی رغم آنکه اقتصاد ایالات متحده در اکتبر 128 هزار شغل جدید ایجاد کرد که بهتر از حد انتظار بود. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% ریزش به 97.18 واحد رسید و همینک نیز در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار با رشد باز خواهد شد.

سهام ایالات متحده روز پنجشنبه بیشتر سود های قبلی خود را به دنبال گزارشات و دادههای مختلط شرکت ها از دست داد. شاخص S&P 500 با 0.3% سقوط به 3037.56 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز Dow Jones با 0.5% سقوط به 27046.23 واحد رسید. شاخص نزدک Nasdaq با 0.1% سقوط به 8292.36 واحد رسید. ضعف دلار ادامه پیدا کرد زیرا داده ها نشان داد نرخ تورم و مدعیان بیکاری افزایش پیدا کرده است، در حالی که شاخص مدیران خرید خرید شیکاگو فدرال در ماه اکتبر علیرغم انتظارات کاهش پیدا کرده است. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% ریزش به 97.32 واحد رسید و همینک در حال کاهش است. قراردادهای آتی شاخص سهام نشان می دهد که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.