اطلاعات تماس

روش های ارتباطی با بخش پشتیبانی انگلیسی
تلفن، قبرس
تلفن، کانادا
+7 963 993 75 10
Telegram/WhatsApp
زمان پشتیبانی انگلیسی: از دوشنبه تا جمعه - از ساعت 7:00 تا 19:00 CET
اطلاعات تماس عمومی
[email protected] پرسش های عمومی
[email protected] بخش مشارکت
بخش میز معامله (فقط به زبان انگلیسی)
روش های ارتباطی با بخش پشتیبانی روسی
تلفن، قبرس
Telegram/WhatsApp
زمان پشتیبانی روسی: دوشنبه تا جمعه، از ساعت 7:00 تا 19:00 CET
اطلاعات تماس عمومی
[email protected] پرسش های عمومی
[email protected] بخش مشارکت
بخش میز معامله (فقط به زبان انگلیسی)
روش های ارتباطی با بخش پشتیبانی اسپانیایی
تلفن، مکزیک
تلفن، کلمبیا
WhatsApp
زمان پشتیبانی اسپانیایی: دوشنبه تا جمعه، از ساعت 6:30 تا 15:30 CET
اطلاعات تماس عمومی
[email protected] پرسش های عمومی
[email protected] بخش مشارکت
بخش میز معامله (فقط به زبان انگلیسی)
روش های ارتباطی با بخش پشتیبانی ویتنامی
+7 926 972 41 36
Viber/Telegram/Zalo
زمان پشتیبانی ویتنامی: دوشنبه تا جمعه، از ساعت 12:00 تا 20:30 به زمان منطقه ای ویتنام
اطلاعات تماس عمومی
[email protected] پرسش های عمومی
[email protected] بخش مشارکت
بخش میز معامله (فقط به زبان انگلیسی)
روش های ارتباطی با بخش پشتیبانی فرانسوی
زمان پشتیبانی فرانسوی: دوشنبه تا جمعه، از ساعت 6:30 تا 15:30 CET
اطلاعات تماس عمومی
[email protected] پرسش های عمومی
[email protected] بخش مشارکت
بخش میز معامله (فقط به زبان انگلیسی)
روش های ارتباطی با بخش پشتیبانی فارسی
تلفن ایران
+79296651448
Telegram/Viber
زمان پشتیبانی فارسی: دوشنبه تا جمعه، از 6:00 تا 18:00 CET
اطلاعات تماس عمومی
[email protected] پرسش های عمومی
[email protected] بخش مشارکت
بخش میز معامله (فقط به زبان انگلیسی)
روش های ارتباطی با بخش پشتیبانی عربی
+79999213130
WhatsApp/Viber
زمان پشتیبانی عربی: دوشنبه تا جمعه، از ساعت 6:30 تا 15:30 CET
اطلاعات تماس عمومی
[email protected] پرسش های عمومی
[email protected] بخش مشارکت
بخش میز معامله (فقط به زبان انگلیسی)
روش های ارتباطی با بخش پشتیبانی هندی
گفتگوی زنده
Skype
تماس تلفنی
زمان پشتیبانی هندی: دوشنبه تا جمعه، از ساعت 6:30 تا 15:30 CET
اطلاعات تماس عمومی
[email protected] پرسش های عمومی
[email protected] بخش مشارکت
بخش میز معامله (فقط به زبان انگلیسی)
روش های ارتباطی با بخش پشتیبانی ترکی
گفتگوی زنده
Skype
تماس تلفنی
زمان پشتیبانی ترکی: دوشنبه تا جمعه، از ساعت 10:30 تا 19:00 CET
اطلاعات تماس عمومی
[email protected] پرسش های عمومی
[email protected] بخش مشارکت
بخش میز معامله (فقط به زبان انگلیسی)
روش های ارتباطی با بخش پشتیبانی چینی
زمان پشتیبانی چینی: دوشنبه تا جمعه، از ساعت 10:00 تا 22:00 زمان پکن
اطلاعات تماس عمومی
[email protected] پرسش های عمومی
[email protected] بخش مشارکت
بخش میز معامله (فقط به زبان انگلیسی)
روش های ارتباطی با بخش پشتیبانی پرتقالی
گفتگوی زنده
Skype
تماس تلفنی
تلفن، برزیل
زمان پشتیبانی پرتغالی: دوشنبه تا جمعه، از ساعت 10:00 تا 18:30 CET
اطلاعات تماس عمومی
[email protected] پرسش های عمومی
[email protected] بخش مشارکت
بخش میز معامله (فقط به زبان انگلیسی)
روش های ارتباطی با بخش پشتیبانی ژاپنی
گفتگوی زنده
Skype
تماس تلفنی
تلفن، ژاپن
تلفن رایگان، ژاپن
زمان پشتیبانی ژاپنی: دوشنبه تا جمعه، از ساعت 13:00 تا 21:30 JST
اطلاعات تماس عمومی
[email protected] پرسش های عمومی
[email protected] بخش مشارکت
بخش میز معامله (فقط به زبان انگلیسی)

IFCMARKETS. CORP.

آدرس پستی'AGP Chambers',84 Spyrou Kyprianou Avenue,4004 Limassol, Cyprus
آدرس ثبت شدهQuijano Chambers,P.O. Box 3159, Road Town,Tortola, British Virgin Islands

IFCM CYPRUS LIMITED

آدرس پستی6, Marinou Geroulanou Street,Kato Polemidia,4154, Limassol, Cyprus
آدرس ثبت شده6, Marinou Geroulanou Street,Kato Polemidia,4154, Limassol, Cyprus