تعطیلی در ژاپن - تغییرات در زمانبندی معامله در 16 سپتامبر 2019