الزامات مارجین برای شاخص ها تغییر می کنند

18/3/2020
الزامات مارجین برای شاخص ها تغییر می کنندمشتریان گرامی،

به دلیل وجود بحران در بازارهای مالی جهان، از تاریخ 18.03.2020 برای ابزارهای گروه "قراردادهای CFD ممتد در شاخص ها" که عبارتند از AU200, DE30, DJI, EU50, FR40, GB100, HK50, JP2000, Nd100, NIKKEI, RUT2000, SP500 ، الزامات مارجین بطور موقتی به 1% کاهش پیدا می کند و الزامات مارجین در روز قبل از تعطیلات پایان هفته و همچنین در روز بعد از تعطیلات پایان هفته 3% خواهد بود. برای شاخص USVIX نیز یک مارجین 50% برای کل روز باقی می ماند. همچنین در برخی موارد خاص، ممکن است یک افزایش موقتی در مارجین در سایر روزهای معاملاتی نیز رخ دهد.