الزامات مارجین برای شاخص ها تغییر می کنند

17/3/2020
شاخص های سهام جدیدمشتریان گرامی،

به دلیل وجود بحران در بازارهای مالی جهان برای ابزارهای مربوط به گروه "قراردادهای ممتد CFD در شاخص ها" که عبارتند ازAU200, DE30, DJI, EU50, FR40, GB100, HK50, JP2000, Nd100, NIKKEI, RUT2000, SP500, USVIX, USDIDX در روز قبل از تعطیلات پایان هفته (جمعه و/یا روز قبل از یک روز تعطیل رسمی)، و همچنین روز بعد از تعطیلات پایان هفته (دوشنبه و/یا روز بعد از یک روز تعطیل رسمی)، الزامات مارجین بطور موقتی به 3% افزایش پیدا می کنند. طبق شاخص USVIX، یک مارجین 50% برای کل روز باقی می ماند. و همچنین در برخی موارد خاص، ممکن است در سایر روزهای معاملاتی نیز یک افزایش موقتی در مارجین رخ دهد.