تعطیلی در ژاپن - تغییرات در زمانبندی معامله در 12 اوت 2019