تعطیلی در ژاپن - تغییرات در زمانبندی معامله در 04 نوامبر 2019