اخبار شرکت

نسخۀ جدید ترمینال معاملاتی NetTradeX 2.19.0 برای Windows منتشر شده است.
تغییرات اصلی:

به دلیل تعطیلی روز مرخصی رسمی در ژاپن و روسیه در تاریخ ۴ نوامبر 2019، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل انتقال به ساعت زمستانی دردر ایالات متحده از تاریخ 03.11.2019، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر (CET) تغییر خواهند کرد:

به دلیل انتقال به ساعت زمستانی در اتحادیۀ اروپا از تاریخ 27.10.2019، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر (CET) تغییر خواهند کرد:

به دلیل تصمیم های مهم در ارتباط با خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا (برگزیت) بین 18 اکتبر تا 21 اکتبر 2019، همۀ جفت ارزهای دارای GBP و همچنین قراردادهای CFD سهام و شاخص GB100 همگی در "وضعیت بسته" قرار خواهند گرفت.

به دلیل تعطیلی رسمی در ژاپن (تاجگذاری امپراطور) در 22 اکتبر 2019، زمانبندی معامله برای ابزارهای ریز تغییر کرده است (CET):

خوشحالیم که توانسته ایم یک ابزار تحلیلی مفید جدید به شما ارائه دهیم:
شما در صفحۀ "تقویم انتشار اخبار کالا" در وب سایت IFC Markets می توانید تقویم مربوط به اخبار کنونی و آینده برای ماه جاری که بر قیمت های کالاها (فلزات، کشاورزی و انرژی) تاثیر می گذارند را مشاهده کنید. شما همچنین می توانید اخبار مربوط به دوره های زمانی گذشته را بررسی کنید و تاثیرشان را بر نوسانات قیمت ابزارها بررسی نمایید.

به دلیل تعطیلی رسمی در کشور کانادا (روز شکرگزاری) در 14 اکتبر 2019، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل تعطیلی رسمی در ژاپن (روز سلامتی-ورزش) در 14 اکتبر 2019، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل رویدادهای شرکتی در Prudential PLC، معاملۀ CFD در CFD سهام L-PRU# از تاریخ 10/18/2019 متوقف خواهد شد. همۀ موقعیت های (معاملات) باز در L-PRU# در قیمت بسته شدن بازار در 10/17/2019 بسته خواهند شد. پس از پایان این رویداد، معامله مجاز خواهد بود.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.